UPPVÄRMNING MED VEDPANNA

värmepannaweb

Vi har valt att värma upp gården med hjälp av vedpanna. Vårt värmsystemet behöver kunna leverera hög värme snabbt eftersom huset är stort och vi även vill kunna värma upp snickeriet i stallet. Vid blåsigt väder sjunker temperaturen i huset kraftigt.  Vi behöver då att det blir en markant skillnad på framledningstemperaturen och en snabb effekt i elementen. En värmepump med exempelvis golvvärme är det bästa alternativet för hus som är bättre isolerade än vårt då den arbetar betydligt långsammare. Om framledningstemperaturen höjs tar det lång tid innan det ger effekt på innertemperaturen. Vi tittade även på värmepannor för pellets och flis som är betydligt smidigare än vedpannor, men eftersom vi har tillgång till skog blir vedeldning billigare för oss.

Vedpannan är på 75 kWh och till den har vi en ackumulatortank på 5 kubikmeter vatten. Vi får en behaglig temperatur då elementen håller runt 60 grader och det är sällan vi får för varmt. Vid nollgradigt väder klarar sig värmen i tanken drygt ett dygn och det går i genomsnitt åt ca 300 liter ved/dygn. Vid minusgrader är dock tanken helt nedkyld efter ett dygn. Vi eldar även sommartid för att få varmvatten, då detta är billigare för oss än att använda elpatron eller varmvattenberedare. Det räcker dock att elda varannan dag på sommaren och är betydligt smidigare än att elda vintertid.

Många har reagerat på att vi har en så stor vedpanna men på grund av storleken behöver vi endast elda 1 gång/dag och det underlättar eldningen betydligt att det går in 1 meters vedstockar i den.